Dưới đây là một số các hợp đồng Công trình, Dự án tiêu biểu WENCO đã thực hiện

 Dưới đây là một số các hợp đồng Công trình, Dự án tiêu biểu WENCO đã thực hiện

A. CÁC HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

TTTên hợp đồngThời gianChủ dự án
1 Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải Công ty Việt Quang, công suất 100m3/ngày đêm 10/2010 Công ty TNHH TM-DV Việt Quang
2 Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải Công ty Hải Vy, công suất 70m3/ngày đêm 10/2010 Công ty TNHH SX-TM Hải Vy
3 Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải Công ty Vinh Gia 6/2011 Công ty TNHH Vinh Gia
4 Cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải BVĐK Tiên Phước 06/2012 Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam
5 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, công suất 130m3/ngày đêm 06/2012 Công ty Cổ phần BVĐK Vĩnh Đức
6 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Quảng Ngãi, công suất 5m3/ngày đêm 06/2012 Công ty TNHH MTV Hitech Mắt Quãng Ngãi
7 Cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH SeoNam, công suất 50m3/ngày 07/2012 Công ty TNHH SeoNam
8 Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Đông Giang, công suất 40m3/ngày 03/2013 Sở Y tế
9 Thiết kế, thi công và lắp đặt giếng khoan khai thác nước dưới đất tại trang trại chăn nuôi heo nái siêu nạc xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành (giếng số 01) 5/2013 Công ty TNHH Thái Việt Swine Line
10 Thiết kế, thi công và lắp đặt giếng khoan khai thác nước dưới đất tại Công ty TNHH Hitech Việt Nam Apparel, CCN Tây An, huyện Duy Xuyên 11/2013 Công ty TNHH Hitech Việt Nam Apparel
11 Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải Công ty Hitech Việt Nam Apparel, công suất 80m3/ngày 3/2014 Công ty Hitech Việt Nam Apparel
12 Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước cấp Công ty Hitech Việt Nam Apparel, công suất 80m3/ngày 4/2014 Công ty Hitech Việt Nam Apparel
13 Thiết kế, thi công và lắp đặt giếng khoan khai thác nước dưới đất tại trang trại chăn nuôi heo nái siêu nạc xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành (giếng số 03) 4/2014 Công ty TNHH Thái Việt Swine Line
14 Thiết kế, thi công hệ thống xử lý và cung cấp nước tinh khiết, Công ty Hitech Việt Nam Apparel, công suất 8m3/ngày 7/2014 Công ty Hitech Việt Nam Apparel
15 Thăm dò và khai thác nước dưới đất nhà máy nước giải khát pepsico Điện Nam – Điện Ngọc, công suất 2.900m3/ngày 7/2014 Chi nhánh Cty PepsiCo Việt Nam tại Miền Trung
16 Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải, Công ty TNHH Sedo Vinako, Công suất 150m3/ngày đêm 9/2014 Công ty TNHH Sedo Vinako
17 Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, Công ty Hitech Việt Nam Apparel 10/2014 Công ty TNHH Hitech Việt Nam Apparel
18 Thăm dò và khai thác nước dưới đất, Công ty TNHH VBL Quảng Nam, công suất 1.440m3/ngày 9/2015 Công ty TNHH VBL Quảng Nam
19 Thăm dò và khai thác nước dưới đất, Công ty TNHH Sedo Vinako, công suất 360m3/ngày 10/2015 Công ty TNHH MTV Sedo Vinako
20 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, Công ty TNHH Rio Việt Nam, công suất 30m3/ngày 03/2016 Công ty TNHH Rio Việt Nam
21 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý nước cấp, Công ty TNHH Rio Việt Nam, công suất 40m3/ngày 06/2016 Công ty TNHH Rio Việt Nam
22 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, Nhà máy Xi măng Xuân Thành, 100m3/ngày 06/2016 Công ty CP Xuân Thành – CN Quảng Nam

B. CÁC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ

TTTên hợp đồngThời gianTên chủ dự án
1 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam – Công suất 1.200m3/ngày 6/2011 Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam
2 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Khu xử lý chất thải rắn trung tâm huyện Nông Sơn 09/2011 Phòng TNMT huyện Nông Sơn
3 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Thăng Bình 10/2011 Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam
4 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Phước 10/2011 Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam
5 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Khu xử lý chất thải rắn trung tâm huyện Nam Giang 04/2013 Phòng KT-HT huyện Nam Giang

C. CÁC HỢP ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

TTTên hợp đồngThời gianTên chủ dự án
1 Đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Quảng Nam 10/2007 Công ty CP Phát triển đô thị và KCN QNĐN
2 Đánh giá tác động môi trường dự án Thu gom và xử lý nước thải CCN Trường Xuân, Quảng Nam 8/2009 BQL các dự án thuộc hợp phần PCDA tỉnh Quảng Nam
3 Đánh giá tác động môi trường dự án Bạch Đẳng Hotel Complex, Đà Nẵng 4/2010 Bộ Tư lệnh Quân khu 5
4 Đánh giá tác động môi trường dự án Khu xử lý chất thải rắn đảo Cù Lao Chàm, Quảng nam 4/2010 BQL các dự án thuộc hợp phần PCDA tỉnh Quảng Nam
5 Đánh giá tác động môi trường Khu xử lý chất thải rắn trung tâm huyện Nông Sơn, Quảng Nam 10/2011 Phòng TNMT huyện Nông Sơn
6 Đánh giá tác động môi trường dự án mở rộng nhà máy chế biến thủy sản Trung Hải, Quảng Nam 8/2012 Công ty TNHH Trung Hải
7 Đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi heo giống công nghiệp 05/2013 Công ty TNHH Thái Việt Swine Line
8 Đánh giá tác động môi trường Khu xử lý chất thải rắn trung tâm huyện Nam Giang, Quảng Nam 4/2013 Phòng KT-HT huyện Nam Giang
9 Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy sản xuất bột cá 9/2014 Công ty TNHH Đại Hòa
10 Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cụm công nghiệp Đại Hiệp 9/2014 Công ty TNHH Vân Long
11 Đề án BVMT Dự án Nhà máy may xuất khẩu và xưởng in 10/2014 Công ty TNHH Việt Vương 2
12 Đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy may Công ty TNHH Nam Vương 01/2015 Công ty TNHH Nam Vương
13 Đánh giá tác động môi trường dự án Mở rộng nhà máy sản xuất, gia công may lều, dụng cụ cắm trại, đồ chơi, túi xách và các sản phẩm dệt may khác 7/2015 Công ty TNHH MTV Sedo Vinako
14 Đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lưới thép 7/2015 Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam

D. CÁC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TÀI NGUYÊN NƯỚC

TTTên hợp đồngThời gianTên chủ dự án
1 Tư vấn xin phép xả nước thải vào nguồn nước, Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Điện Nam – Điện Ngọc 8/2008 Công ty CP Phát triển đô thị và KCN QNĐN
2 Tư vấn xin phép khai thác và sử dụng nước dưới đất, Trại chăn nuôi heo công nghiệp 8/2010 Công ty TNHH Hùng Vân
3 Tư vấn xin phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Nhà máy may mặc xuất khẩu 11/2013 Công ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel
4 Tư vấn xin phép xả nước thải vào nguồn nước, Nhà máy may mặc xuất khẩu 3/2014 Công ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel
5 Tư vấn xin phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Nhà máy bia Quảng Nam 01/2015 Công ty TNHH VBL Quảng Nam
6 Tư vấn xin phép khai thác và sử dụng nước dưới đất, Trại chăn nuôi heo nái sinh sản siêu nạc 02/2015 Công ty TNHH Thái Việt Swine Line

Địa chỉ liên lạc

Menu

tuvantructuyen

Thống kê truy cập

138433
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
12
49
250
77802
479
2731
138433

Hiện có:4 guests và 0 thành viên online

Copyright © 2020 Công ty cổ phần Nước và Môi trường Trà Gia.
Designed by TAVICO.VN
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Turquoise Green Blue Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction